Заповед № РД-09-111/21.02.2016 г., свързана с изменение на регулация на УПИ по плана на с. Малко градище.