Заповед № РД-09-141/10.03.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с изготвяне на проект за ПУП/ПЗ/ за фотоволтаична централа и стопански нужди.

 

Пълният текст на заповедта може да изтеглите от прикачения файл.