Заповед № РД-09-303/02.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана със забрана на чупенето на клони и брането на липов цвят с цел стопанска дейност. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.