Заповед № РД-09-316/12.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на специален автомобил /автовишка/.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.