Заповед № РД-09-325/15.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.