Заповед № РД-09-327/19.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с настъпване на восъчна зрялост на житните култури и определяне мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията по прибирането на реколтата. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.