Заповед № РД-09-328/19.06.2017 г. на Кмета на община Любимец, свързана с определяне на участниците, спечелили търг за поземлени имоти. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.