Със своя Заповед № РД-09-421/09.08.2017 г. Кметът на община Любимец определя мястото и времетраенето на Традиционния панаир в гр. Любимец. В заповедта е описана продължителността на музикалното озвучаване и задълженията на ползвателите на общински терени по време на панаирните дни. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.