Със свое Решение № РД-09-405/31.07.2017 г. Кметът на община Любимец открива процедура за възлагане на обществена поръчка.

 

Пълният текст на Решението може да видите от прикачения файл.