Със своя Заповед № РД-09-366/10.07.2017 г., Кметът на община Любимец увеличава и намаля плана по бюджета по параграфи.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.