Със своя Заповед № РД-09-370/12.07.2017 г. Кметът на община Любимец назначава Експертен съвет по устройство на територията за провеждане на заседание с определен Дневен ред. 

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.