Със своя Заповед № РД-09-373/14.07.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия за физическо унищожаване на оригинални материали и кантролни листи, носители на класифицирана информация с изтекъл срок на защита.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.