Със своя Заповед № РД-09-374/17.07.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да подготви и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил "Форд Транзит". 

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.