Със своя Заповед № РД-09-376/19.07.2017 г. Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг за продажба на лек автомобил "Форд Транзит".

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.