Със своя Заповед № РД-09-484/18.09.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда незабавно свикване на заседание на общинската епизоотична комисия.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.