Със своя Заповед № РД-09-489/20.09.2017 г. Кметът на община Любимец определя комисия за извършване на периодични проверки за нерегламентирани пазари за животни на територията на община Любимец.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.