Със своя Заповед № РД-09-492/21.09.2017 г. Кметът на община Любимец нарежда да се отпишат от актовите книги за общинска собственост определени недвижими имоти.

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.