Със своя Заповед №РД-09-512/04.10.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия, която да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот.

 

Пълният текст на заповедта може да видите в прикачения файл.