Със своя Заповед № РД-09-519/05.10.2017 г., Кметът на община Любимец нарежда предвиденият резерв за неотложни и непредвидени разходи в делегираните от държавата дейности на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" да бъде използван за ремонт и придобиване на активи. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.