Със своя Заповед № РД-09-520/06.10.2017 г., Кметът на община Любимец нарежда предвиденият резерв за неотложни и непредвидени разходи в делегираните от държавата дейности на ДГ "Рай" да бъде използван за изплащане на обезщетение и придобиване на активи. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.