Със своя Заповед № РД-09-521/06.10.2017 г., Кметът на община Любимец нарежда да се организира и проведе планова Щабна тренировка  на щаба за изпълнение на Общинския план за  защита при бедствия на община Любимец и за взаимодействие с другите щабове. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.