Със своя Заповед № РД-09-524/11.10.2017 г., Кметът на община Любимец увеличава и намаля плана по бюджета по параграфи.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.