Със своя Заповед № РД-09-526/12.10.2017 г., Кметът на община Любимец назначава комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ по плана на гр. Любимец.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.