Със своя Заповед № РД-09-534/17.10.2017 г., Кметът на община Любимец определя участник, спечелил търг  за продажба на УПИ по плана на гр. Любимец

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.