Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-627/11.12.2017 г. Кметът на община Любимец назначава комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.