Със своя Заповед № РД-09-609/19.09.2018 г. Кметът на община Любимец одобрява изменение на регулация на УПИ по плана на с. Йерусалимово.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.