gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със свое Решение № РД-09-731/05.11.2018 г. Кметът на община Любимец обявява класирането на участници и определя изпълнител на обществена поръчка за рехабилитация и реконструкция на път Любимец - Изворово/Йерусалимово и път Коларово - Оряхово - Васково.

Повече подробности вижте в прикачения файл.