gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-732/05.11.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда да се закрие и отпише от Регистъра на местните поделения на вероизповеданията местно поделение Християнска църква "Реформация".

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.