gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Със своя Заповед № РД-09-736/06.11.2018 г. Кметът на община Любимец нарежда да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.