gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

    На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с цел изясняване на обществения интерес, община Любимец осигурява достъп до информация по приложение №2 към чл. 6 от същата наредба, относно инвестиционно предложение от "ЛИКА 99" ЕООД за "Изграждане на 500,632 дка трайни насаждения от лавандула, система за капково напояване и закупуване на земеделска техника в имоти от землището на с. Георги Добрево, ЕКАТТЕ 14787, общ. Любимец".

    Становища и предложения от заинтересуваните лица се приемат в 14 - дневен срок  (от 08.10.2019 г. до 22.10.2019 г. вкл.) в „Център за информация и услуги на граждани“ при Общинска администрация – Любимец и на e-mail: oba@lyubimets.org.