gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.3, от Закона за водите, за извършване на процедура по реда на чл.50, ал.9, т.2, от Закона за водите, за служебно изменение на разрешително N: 31510691/27.11.2018г., за водовземане от подземни води,чрез нови водовземни съоражения., може да прочетете от тук.