gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Междинният доклад е документ, който очертава необходимостта от промени и действия, във връзка с ефективното и ефикасно изпълнение на целите на развитие на регионите, определени с Националната стратегия за регионално развитие до 2015 г.

 

Пълен текст на междинната оценка.

Приложение към междинната оценка.