gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 0585На 27.04.2016г. осемдесет деца от Любимец и Хасково завършиха успешно своето обучение „Детска полицейска академия”. На състезанието, организирано съвместно от Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково, ОД МВР-Хасково и Община Любимец, участваха четвъртокласници от НУ „Захари Стоянов”-Любимец, НУ „Христо Ботев”-Любимец, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-с. Малко градище, СОУ „Васил Левски”-Хасково.

В дух на приятелска надпревара децата показаха знания и умения, придобити през 10-месечния курс на обучение, а именно: да работят в екип, да познават и отстояват своите права, да зачитат правата на другите, да уважават и спазват законите, да се грижат за безопасността си, да помагат на хора в беда.

            В края на състезанието участниците от Випуск 2016 положиха клетва и получиха дипломи за специални агенти.

            Госпожа Таня Стоименова- ст. експерт „Здравеопазване, образование, младежки дейности и секретар на МКБППМН”, поднесе от името на кмета на община Любимец- инж. Анастас Анастасовв, торти с логото на „Детска полицейска академия”.

 

Снимки от състезанието