PREBROYAVANE 2021

Уважаеми съграждани,

Община Любимец набира кандидати за преброители за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд. Преброяването ще се извърши през месеците януари и февруари 2021 г. на територията на цялата община.

Срокът за подаване на комплекта документи е до 30 октомври!

Желаещите да се включат в националното преброяване трябва да подадат Заявление по образец в Деловодството на общината, заедно с комплект документи, които могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите), както и от прикачените файлове по-долу.

Заявление

Автобиография в изисквания формат

Копие от диплома за завършено образование

Документ, удостоверяващ IBAN

Снимка - цветна, дигитална (портретна, за документи) – Насочваме вниманието, че в заявлението има опция, с която давате съгласието си снимката за изготвянето на служебна карта да бъде използвана от Регистър „Български документи за самоличност“!

Одобрените преброители ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт /НСИ/ и ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък във времето от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя.

Попълването на картите се извършва чрез прочитане на въпросите от преброителните карти и записване на точния отговор, който посочва преброяваното лице.

Кандидатите за преброители трябва да са пълнолетни лица, които имат минимум средно образование. Препоръчително е да бъдат заети в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.