gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка случаите на телефонни измами на територията на община Любимец, полицейските служители Ви предупреждават да не  се доверявате на обаждания по телефона от непознати за Вас лица, които, с цел да ви превърнат в жертви на измама, използват някоя от следните схеми:

-       Поръчка на климатици и друга техника и колети от Ваши роднини зад граница или живущи в други градове, като Ви изпращат хора, на които да предадете парите;

-       Хора, представящи се за директори или представители на магазини, които доставят вече поръчана техника от Ваши роднини, които Ви канят на среща, за да предплатите или подпишете договор от тяхно име;

-       Хора представящи се за адвокати, служители на МВР, съд, прокуратура и следствие, които трябва да получат пари, за да помогнат на Ваши близки, които са катастрофирали или са арестувани в полицията. Възможен вариант също е да се представят за служители на МВР, на които трябва да съдействате, за да бъдат заловени телефонни измамници.

-       Хора представящи се за медицински лица, които трябва да получат пари от Вас, за да извършат операция по спешност на Ваши близки;

-       Служители на енергоразпределителни дружества, социални работници или общински служители, задаващи Ви въпроси, касаещи личните Ви данни и сметки;

В случай, че бъдете потърсени по телефона от непознати лица, не споделяйте лични данни за Вас и роднините Ви, не отговаряйте на въпроси като „Позна ли кой се обажда?", тъй като по този начин измамниците придобиват първоначална информация, с която впоследствие да Ви манипулират, с цел да им предадете исканите от тях парични средства.

При всяко съмнително обаждане, преди да предприемате действия по разплащане, бихте могли да позвъните на тел.112 или на полицейския си инспектор!

IMG 8262В първия ден на месец март, ученици от НУ „З. Стоянов“ посрещнаха Баба Марта. С много стихове, предания и легенди, те разказаха за традиционния български обичай за закичване с мартеници, изработването им, за символиката на обичая и др.

Уважавани гости на празника бяха Баба Марта и нейната внучка Иглика. Те слушаха и се радваха на изпълненията на децата, а после поздравиха всички за доброто представяне. Ученици, учители, родители и гости на празника бяха закичени с първомартенските символи, саморъчно изработени от възпитаниците на  училището.

С ритуално прескачане на огън, децата пресъздадоха уникалната българска традиция, символизираща здраве, дълголетие и благоденствие, а при влизане в класните стаи те получиха по парче питка.IMG 8351

Малко по-късно, ученици от училището гостуваха на Кмета на общината. Те го поздравиха с първия пролетен празник и му подариха мартеница с пожелание за здраве, успех и благополучие. Честитиха празника и на служителите в администрацията, и ги закичиха с бяло-червените символи.

 

Снимки от празника

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка със засилване на контрола по спазване на данъчното и осигурително законодателство от страна на ТД на НАП- Пловдив, както и влезлите в сила промени в Наредба Н-18/2006г., относно реда и начина на отчитане на продажбите в брой, Ви уведомяваме, че съгласно измененията в чл.4, т.2 от Наредба Н-18/2006г. физическите лица, които извършват продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция и не са търговци по смисъла на ТЗ, не са задължени да регистрират извършваните от тях продажби чрез фискално устройство, но имат ангажимент да издават документ за придобитите от тях доходи. Когато тези лица извършват продажби на такава продукция във или от търговски обекти в лицензирани стокови борси, тържища или пазар на производителите по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или от закрити помещения, като магазин, склад или други подобни са длъжни да отчитат продажбите чрез фискално устройство.

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.

IMG 8200Кметът на община Любимец Анастас Анастасов, заедно с екип от експерти, бе на официално еднодневно посещение в община Люлебургаз, Р Турция. Повод за визитата бе подписване на Партньорски споразумения за сътрудничество с турската община – първа стъпка за работа по нови трансгранични проекти по Програма „Интеррег - ТГС България-Турция 2014-2020“.  Срещата се състоя на 26 февруари в една от конферентните зали на общината и след кратка презентация на същността на програмата, екипите представиха заложените дейности по двата проекта, по които  се очаква финансиране.

Преди подписването на официалните документи, г-н Анастасов използва възможността да благодари на своя турски колега Емин Халебак за успешното сътрудничество между двете общини:

„Благодарение на досегашните проекти ние станахме не само успешни партньори, но и добри приятели. Пожелавам взаимен успех и финансиране на проектите“ – каза в завършек Анастасов.

 Единият от разработените проекти „По-добрa защита от наводнения за по-безопасен живот на местното население“ включва работа по приоритетна ос 1 „Околна среда“, като за двете общини заложените дейности са различни. Община Любимец предвижда да извърши реконструкция и обезопасяване на речните корита на р. Селска във Вълче поле и на река със същото наименование в с.Малко градище. През пролетно-зимния сезон двете реки създават риск от наводнения на жилищни и земеделски имоти в тези населени места.

От турска страна също се предвижда да се направят корекции с бетонови заграждения на коритото на реката в Люлебургаз. В проекта на съседите е заложено да се поставят тръби от двете страни на реката, които да прихващат дъждовните води и да ги въвеждат в нея. По този начин ще се предотврати наводняването на мазета и жилищни сгради и чистите води няма да влизат в канализацията, а от там в пречиствателната станция на града, а ще се използват за напояване. 

Водеща организация по проекта ще бъде Община Люлебургаз, с партньор - Община Любимец.IMG 8226

В следващия проект, който е с туристическа насоченост, Община Любимец  е водещата организация, а община Люлебургаз – партньор. Проектът е “Повишаване на привлекателността на местни обекти с туристически потенциал, чрез подобрена инфраструктура за достъп” по приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“. От българска страна се предвижда да се ремонтира пътя до скалния комплекс "Глухите камъни". Началото му ще бъде от разклона на вр. Света Марина, където ще се направи паркинг, а малко по-надолу, в близост до заслоните, ще се направи обръщало за леки автомобили. Пътят ще бъде с обща дължина около 2 км.

От турска страна се предвижда да се направят три маршрута с новоизградени велоалеи между лозови масиви. Те са с различна дължина и преминават през населените места, в близост до града. Създават се възможности за развитие на селски туризъм: дегустация на различни домашно приготвени специалитети и традиционно за региона грозде, беседки за отдих, кафетерия, в която велосипедистите ще могат да си отпочиват и др.  Идеята на проекта е хората да спортуват сред природата.

В края на срещата, кметовете на двете общини отново си пожелаха успех и ползотворна работа.

 

Снимки от посещението

mig2

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европа инвестира в селските райони

 

 

IMG 8148С обучения на екипа на „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, партньорите по проекта и местни лидери, стартира изпълнението на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 - 2020г.

На 25 февруари, в зала „Любимец“ в град Любимец, се проведе първата среща на екипа на сдружение „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“ и Местно партньорство Ивайловград. Поводът за срещата бе обучение на екипа на МИГ и партньорите от община Ивайловград, които съвместно изпълняват проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. Обученията са една от основните дейности по проекта.

На 26 февруари, отново в зала „Любимец“, се проведе и първото еднодневно обучение за местни лидери.

Водещ и на двете обучения бе проф. д-р Димитър Николов към Института по аграрна икономика. Той разясни на присъстващите нормативната уредба, с която трябва да се съобразяват при изпълнение на дейностите по проекта, какви задължения имат страните, кои са допустимите дейности при изпълнението на малки пилотни проекти, финансовите условия, на които трябва да отговаря  и т.н.

      Съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-171/07.12.2015г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и СНЦ „Местна инициативна група – МИГ – Любимец“, стойността на проекта е 48 895,75 лева, а срокът за изпълнение на дейностите - 6 (шест) месеца.

      Основна цел на проекта е изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общините Любимец и Ивайловград.

      С поредица от информационни срещи и конференции, процеса по разработване на Стратегията за ВОМР ще бъде популяризиран, ще се извършат проучвания и анализи на територията, ще се привлече висока експертиза и насърчи включването на местното население.