gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

da izchistim BGОбщинска администрация Любимец призовава жителите на общината да се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“.

На 10 май 2015 г. от 8.30 до 9.00 ч. в административната сграда ще се раздават чували и ръкавици на желаещите да се включат в кампанията. Сборен пункт за ентусиастите да участват в почистването на предварително определените обществени места - централен паркинг в гр. Любимец /зад сградата на общината/.

10 май – почистване на– бул. „Одрин“, бул. „Марица“, ул. „Тракия“, района на автогара Любимец;

Повече информация може да получите на тел: 03751 89-21 или 0886 770083 Янка Филева – ст. специалист „Еколог“ в Общинска администрация Любимец.

IMG 2131Във връзка с 90 годишнината на НЧ „Посвета-1925“ с. Лозен, 5 години от учредяването на етнографския музей на селото и 285 години от основаването му, настоятелството на читалището организира поредица от мероприятия.  Едно от тях бе свързано с популяризиране на богатото  археологическо наследство на лозенския край. В тази връзка екипът на културния център  покани Националният археологически институт с музей при БАН, с който съвместно организираха временна изложба „Светилището на Тракийския конник при с. Лозен“.

 По време на експозицията се показаха релефи и статуетки на най-почитаното от траките божество от най-голямото му светилище в югоизточната част на България. Паметниците датират от римската епоха, предимно от II и III в., и се открояват с особеностите на иконографията си, която в някои случаи е без паралели от други места.

Част от изложбата бяха два забележителни орелефа на Тракийския конник. Едната, при която Херосът е изобразен при лов на мечка, съпътстван от лъв – единствен по рода си сюжет върху оброчните плочки на Конника открити досега. Другата отличителна плочка впечатлява с два допълнителни животински фриза под основната сцена. Плочката носи и посветителен текст, от който става ясно, че обект на молитви в светилището е бил и бог Аполон.

В един от дните за посещение Кметът на общината разгледа изложените експонати. Той бе впечатлен от изложените находки и поздрави служителите на читалището за идеята и ентусиазма им да поддържат .

Изложбата бе отворена за посетители в дните от 11 до 29 април 2015 г. в дюкяна на дядо Слави, строен в началото на XX в. Там се помещава и етнографската сбирка на селото. Откриването ѝ съвпадна и с отбелязването на великденските празници, а  Куратор на изложбата бе гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова от НАИМ при БАН.

 

Снимки от изложбата

eu  RChR

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

 

 

 

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

С П И С Ъ К

НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ (в часове)

по ред

Трите имена на лицето;

/кандидатите с определен еднакъв брой часове се подреждат по азбучен ред/

БРОЙ ЧАСОВЕ

(в низходящ ред)

1 Валентина Стоянова Ленкова 150 часа
2 Димитър Кирилов Димитров 150 часа
3 Маринела Димитрова Димитрова 150 часа
4 Виктория Димитрова Димитрова 140 часа
5 Ангел Василев Тананов 130 часа
6 Атанас Филев Нашев 130 часа
7 Христо Георгиев Писарев 130 часа
8 Славея Атанасова Инджова 125 часа
9 Иван Николаев Вълканов 120 часа
10 Андон Албенов Атанасов 100 часа
11 Виолета Веселинова Атанасова 100 часа
12 Васко Димитров Козалиев 100 часа
13 Добри Ангелов Трендафилов                        100 часа
14 Васил Атанасов Георгиев 90 часа
15 Митра Георгиева Драгова 90 часа
  16 Васил Димитров Атанасов 88 часа
17 Гана Колева Маврудиева 88 часа
18 Кирилка Петрова Тананова 87 часа
19 Еленка Янкова Андонова 86 часа
20 Цвятко Георчев Бозалиев 86 часа
21 Иванка Господинова Тодорова 85 часа
22 Марийка Георгиева Лайлова 85 часа
23 Осман Осман Юсеин 85 часа
24 Велика Иванова Гинева 84 часа
25 Елена Атанасова Иванова 84 часа
26 Кадер Илиева Маринова 84 часа
27 Кезбан Миткова Ангелова 84 часа
28 Марина Димитрова Георгиева 84 часа
29 Руса Господинова Зайкова 84 часа
     
  ЧАКАЩИ:  
30 Мария Георгиева Атанасова 83 часа
31 Марийка Иванова Янчева 83 часа
32 Росица Христозова Делчева 83 часа
33 Петкана Кръстева Динева 83 часа
34 Стоян Анев Насков 83 часа
35 Виктор Кръстев Георгиев 83 часа
36 Георги Колев Костов 82 часа
37 Гелка Маркова Шекирова 82 часа
38 Елена Янкова Джелепова 82 часа
39 Илия Димитров Георгиев 82 часа
40 Иван Димитров Прухлев 82 часа
41 Маринка Кирилова Станкова 82 часа
42 Димитър Иванов Иванов 81 часа
43 Иванка Костова Георгиева 81 часа
44 Грозю Добрев Кръстев 80 часа
45 Йорданка Николова Николова 80 часа
46 Марго Борисова Кадънова 80 часа
47 Петър Георгиев Петров 80 часа
48 Василка Иванова Стоянова 79 часа
49 Жечка Методиева Иванова 79 часа
50 Стефан Атанасов Йонков 79 часа
51 Велчо Горанов Стефанов 78 часа
52 Златка Ангелова Велкова 78 часа
53 Надя Димитрова Стефанова 78 часа
54 Цветана Дойчева Дойчева 78 часа
55 Велко Ангелов Велков 77 часа
56 Ангел Сашев Ангелов 76 часа
57 Асен Стоянов Асенов 76 часа

 

 

От № 1 до № 29, класирани кандидат-потребители ще бъдат включени в социалната услуга „Личен асистент”.

Договорите с потребители, чийто лични асистенти са преминали обучение по предишни проекти ще бъдат сключени считано от 04.05.2015 г.

Договорите с потребители, чийто лични асистенти не са преминали обучение по предишни проекти ще бъдат сключени считано от 11.05.2015 г.

Неудовлетворените от класирането кандидати за лични асистенти имат право в седем дневен срок, считано от 30.04.2015 г., да подадат възражения до „Комисия за разглеждане на жалби и сигнали“ при Община Любимец, с Председател Хр.Христозов – ет. 2, стая № 15 на ОбА.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ............../п/.............................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Дата: 30.04.2015 г.

IMG 2235Виктория Бамбалова, Стеляна Николова и Юлияна Янчева са тазгодишните победители в общинския кръг на Националния конкурс „С очите си видях бедата“. Рисунките на трите момичета бяха отличени като най-добри от всички постъпили в администрацията и заслужено спечелиха първите места в отделните възрастови групи. Победителите в конкурса получиха Грамота и предметни награди от общината, връчени на 30 април в НУ „З. Стоянов“ от Илия Илиев – Директор „Обща администрация“.  

Гост на награждаването бе и г-жа Т. Стоименова, която в момента изпълнява длъжността експерт „Образование“. Тя благодари на всички, които участваха в конкурса, а на победителите пожела успех в следващия етап. 

 

Рисунките на победителите

БОНЬО АНГЕЛОВ БОНЕВ

/1910-2006г./

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ЛЮБИМЕЦ

На 29 април 2015 г. се навършват 9 години от смъртта на Боньо Ангелов Бонев,

един от най-достойните и уважавани хора на нашия град.


IMG 0683Боньо Бонев е роден на 26.03.1910 г. в гр. Любимец. Той е редактор и издател на първите вестници в града – в. “Трезва мисъл” и в.”Правда”, съавтор е на книгата за Любимец и автор на книгата “90 години банково дело в гр.Любимец”.

Големи са заслугите на Боньо Бонев за развитието и утвърждаването на читалище “Братолюбие-1884” като истински духовен и културен център. Последната голяма обществена и родолюбива изява на Боньо Бонев е съавторството му в издаването на книгата за историята на читалище “Братолюбие”.

На 24.08.2002 г., на Тържествено заседание на Общински съвет Любимец,  Боньо Бонев е удостоен със званието “Почетен гражданин на Любимец”.

До края на своя живот, независимо в коя област работеше, Боньо Бонев продължаваше да живее с мисълта за настоящето и бъдещето на своя роден град и затова ще остане завинаги в паметта на любимчани, като един от ония граждани на Любимец, които достойно и всеотдайно са служили през целия си живот на своя роден край.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ