gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 
На 9.02.2015 г.  се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което се разгледа проекта за Бюджет 2015. 
В прикачените файлове може да разгледате заложените приходи, разходи, план график и т.н. както и заповедта на Кмета на община Любимец за утвърждаване на формули за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по единни разходни стандарти за 2015 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
 
 
 
 

 

Касово изпълнение на Бюджет 2015

 

Прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности