gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

На предстоящо редовно заседание на Общински съвет Любимец, общинските съветници ще разгледат Бюджет 2019. 
 
В прикачените файлове по-долу заинтересованите лица могат да се запознаят със заложените приходи, разходи, план график, обекти, които ще се ремонтират през предстоящата година и т.н. 
 
 
 
 
 БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА 2019  -    качен на 01.02.2019 г.

РЕМОНТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПОКУПКА НА АКТИВИ, ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

 

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ