gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 
На 30.01.2017 г.  се проведе редовно заседание на Общински съвет Любимец, на което се разгледа Бюджет 2017. 
В прикачените файлове може да разгледате заложените приходи, разходи, план график и т.н. както и заповедта на Кмета на община Любимец за утвърждаване на формули за разпределение на средствата в делегираните от държавата дейности, получени по единни разходни стандарти за 2017 година между общинските училища, второстепенни разпоредители с бюджет.
 
 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ЗА 2017

 

ФОРМУЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ, СЧИТАНО 01.01.2017 г.

 

РЕМОНТ И ПРОЕКТИРАНЕ ОБЕКТИ , ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

ПРОГНОЗА 2018-2020