gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

eu

 

RChR

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”


 

Във връзка с кандидатстване за включване в проект„Нови възможности за грижа“, „Комисия за оценка и подбор на потребителите и личните асистенти“ при Община Любимец се произнесе с решение за всеки от кандидатите за лични асистенти.

На база средноаритметичния брой точки, определени от членовете на комисията, са оформени крайните оценки на кандидатите.

Списъкът с класираните кандидати е предоставен на Вашето внимание!

Кандидат, който е получил крайна оценка по-ниска от 12 точки, не се одобрява за личен асистент.

Неудовлетворените от класирането кандидати за лични асистенти имат право в седем дневен срок, считано от 28.04.2015 г., да подадат възражения до „Комисия за разглеждане на жалби и сигнали“ при Община Любимец, с Председател Хр.Христозов – ет. 2, стая № 15 на ОбА.

Кандидатите, получили над 12 т., одобрени за лични асистенти и непреминали обучение по предишен проект, ще бъдат уведомени за предстоящо въвеждащо обучение.

Моля, кандидатите, пропуснали да посочат телефон за връзка да го направят в стая №10, ет.2 на ОбА.

 

 

Администратор на проекта

К. Манева                                                                                                

 

 С П И С Ъ К

НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(в низходящ ред)

1.

Веселина Ангелова Тананова - Иванова

 

26
2.

Василка Тодорова Писарева

 

26
3.

Златка Димитрова Анастасова

 

23
4.

Иванка Атанасова Ленкова

 

23
5.

Димитър Атанасов Димитров

 

23
6.

Петя Бойкова Димитрова

 

23
7.

Миланка Борисова Нашева

 

22
8.

Мариян Атанасов Кауков

 

22
9.

Снежана Тенева Вълканова

 

22
10.

Валентина Петрова Генева

 

22
11.

Мария Петрова Кошкова

 

22
12.

Люба Георгиева Тананова

 

22
13.

Живка Петрова Георчева

 

22
14.

Дялка Колева Янакиева

 

21
15.

Димитър Василев Димитров

 

21
16.

Георги Христов Димитров

 

21
17.

Тянка Милчева Петърчева

 

21
18.

Кадрие Юсеин Сали

 

20
19.

Фадиме Ариф Юсеин

 

20
20.

Христо Иванов Басмов

 

20
21.

Димитър Ангелов Лайлов

 

20
22.

Райна Иванова Гинева

 

20
23.

Костадинка Иванова Жишева

 

20
24.

Василка Иванова Атанасова

 

20
25.

Господин Недев Тодоров

 

20
26.

Кирилка Иванова Текелиева

 

20
27.

Мара Николова Спирова

 

20
28.

Елена Викторовна Георгиева

 

20
29.

Христинка Кирева Андреева

 

20
30.

Тюркян Хамдие Шефки

 

19
31.

Тодорка Павлинова Гюзелева

 

19
32.

Мариян Николов Русев

 

19
33.

Христоз Русев Делчев

 

19
34.

Албена Антонова Атанасова

 

19
35.

Дамянка Янева Трифонова

 

19
36.

Димитър Георгиев Колев

 

19
37.

Ана Наскова Самуилова

 

19
38.

Димитър Илиев Димитров

 

19
39.

Гина Петкова Ангелова

 

18
40.

Мария Христова Капитанова

 

18
41.

Маргарит Ангелов Станков

 

18
42.

Цонка Георгиева Кръстева

 

18
43.

Стоянка Георгиева Костова

 

18
44.

Йорданка Николова Димитрова

 

18
45.

Руска Иванова Арнаудова

 

18
46.

Захаринка Георгиева Хамалова

 

17
47.

Димка Ангелова Стоянова

 

17
48.

Елена Петрова Стефанова

 

17
49.

Ана Асенова Асенова

 

16
50

Златка Христова Кирилова

 

16
     
     
  НЕОДОБРЕНИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, /ПОЛУЧИЛИ ПО-МАЛКО ОТ 12 ТОЧКИ/  
1.

Иван Николов Шикиров

 

11
2.

Жана Сталева Катранджиева

 

11
3.

Стефан Димитров Караколев

 

10
4.

Желязка Петрова Димитрова

 

8
  НЕЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ЛА  
1.

Методи Георгиев Иванов

 

0
2.

Милка Сашева Ангелова

 

0
3.

Нина Стоичкова Прухлева

 

0
4.

Ганка Димитрова Асенова

 

0

                    

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: …….. /п/……..

(име,фамилия и  подпис)            

da izchistim BGИ тази година община Любимец ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“.  Тя щe cтapтиpa нa 10 мaй и щe включвa пeт eднoднeвни aкции в нaй-зaмъpceнитe зoни. Нa 10 мaй щe ce чиcтят гpaдcки зoни, нa 17 мaй – зoни зa oтдих и cпopт и нa 31 мaй – дeтcки плoщaдки. Пpeз мeceц юни кaмпaниятa пpoдължaвa нa 7-и c пoчиcтвaнe нa пpиpoдни пapкoвe и зaщитeни тepитopии и нa 27 юни – c пoчиcтвaнe нa вoдoeми и peки.

Общината ще вземе участие в три от акциите, а именно:

10 май – почистване на гpaдcки зoни – бул. „Одрин“, бул. „Марица“, ул. „Тракия“, района на автогара Любимец;

7 юни -  пoчиcтвaнe нa пpиpoдни пapкoвe и зaщитeни тepитopии м. Глухите камъни

27 юни – нa вoдoeми и peки /р. Марица/.

Организаторите на кампанията обещават да осигурят ръкавици и чували за всички ентусиасти.

Нека и тази година да бъдем сред активните доброволци и да покажем, че искаме градът и природата около нас да бъдат чисти и да предлагат приятна гледка.

Повече информация може да получите на тел: 03751 89-21 или 0886 770083 Янка Филева

IMG 2204Настъпващата пролет и започналото затопляне на времето създават подходящи условия за засаждане на дървесни видове по новоасфалтираните улици на Любимец.

 До момента, в специално предвидените места на тротоарите, са засадени 145 фиданки на улиците „Христо Ботев“, „Васил Левски“ и „Шейново“. Те са от декоративните видове „Ацер“ /Кълбовиден шестил/ и „Японска слива“.

Предвижда се, в следващите дни да започне засаждането на 90 бр. „Червен дъб“ /Канадски дъб/ на бул. „Одрин“, а до края на м. май ще бъдат засадени 350 декоративни дървета на улиците „Кап. Петко Войвода“, „Екзарх Йосиф“ и „Драма“.

По изпълнените проекти за реконструкция и рехабилитация на посочените улици не бяха отпуснати средства за залесяване, поради което дърветата са закупени изцяло със средства от бюджета на общината.

Всяко младо насаждение има нужда от опазване и грижи, и всички ние – гражданите на Любимец сме отговорни за това - за да бъде нашият град още по-красив, с чист въздух, приятни места за разходка и отдих, и добре поддържана зелена система.

Паралелно със залесяването в града се засаждат дървета и в землищата на селата Белица и Малко градище. Облагородяването на терените е по  проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи в община Любимец“, на обща площ 180 дка. Горските територии ще бъдат залесени с широколистни дървета като цер, зимен дъб, топола, благун и др. Общата стойност на този проект е 97 796 лв.

IMG 2037На 23 април в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Малко градище се проведе общински кръг на „Детска полицейска академия“. В състезанието участваха отборите "Орлите" / ОУ "Св.Св. Кирил и Методий/, "Торнадо" /НУ "Хр. Ботев"/, Агенти 007 /НУ "З. Стоянов"/ и Polis kids /ОУ "В. Левски гр. Хасково/.

В надпреварата, отборите от четвъртокласници трябваше да приложат знанията си за това, какво е престъпност, видовете  престъпления и как трябва да реагират като свидетели, как да съдействат на нуждаещи се от помощ и др.

В оспорваното състезание, на първо място се класира отборът на „Polis kids“, на второ – „Торнадо“, на трето – „Орлите“ и на четвърто „Агенти 007“.

Всеки участник получи Диплом за успешно завършване от Сдружение "Шанс и закрила". Дипломи получиха и директорите на училищата, без чиято помощ и съдействие не би могло да се проведе обучението и състезанието на децата. За активното участие и доброто представяне състезателите получиха и торбички с награди от името на общината.

След еуфорията и радостта от победата, г-жа Таня Стоименова – секретар на МКБППМН – Любимец награди трима от възпитаниците на училище "Св.Св. Кирил и Методий" - Анна Костадинова, Величко Величков и Радка Борисова с „Грамота“ и им връчи награди за тяхното класиране в общинския кръг на Националния конкурс "С очите си видях бедата".

 

Снимки от състезанието

 

IMG 1898В дните от 30 април до 11 май световният шампион по спортни танци от Любимец - Виктор Алеков ще участва в Световната олимпиада по танци в Москва.

По този повод Виктор се срещна с кмета на общината, който му пожела добро представяне и завръщане с най-високото отличие от състезанието. Анастасов предостави на младия талант и сумата от 1000 лв., за да подпомогне разходите по пътуването и участието на шампиона в олимпиадата.