gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 10604598 433640936796151 8111855294367365382 oПо идея на членовете на Клуб „Приятели“ от Любимец, 80 жени и мъже посетиха Народното събрание в София.  Желанието бе споделено на една от поредните срещи на Кмета на общината инж. Анастас Анастасов с членовете на клуба, които заявиха, че искат да видят Парламента от близо. Г-н Анастасов осигури транспорта и след предварителна организация по посещението, на 26 март групата, предвождана от него и г-н Г. Станков – общински координатор на ПП ГЕРБ Любимец, се отправи към столицата.

   Гостите бяха посрещнати лично от Народния представител от Хасковски избирателен район и Председател на парламентарната комисия по енергетика г-н Делян Добрев. Той ги запозна с акценти от законодателната дейност и правилника на парламента. Разказа им за работата му като председател на енергийната комисия. „Отлично запознат съм с инициативите на кмета и той има цялата ни подкрепа. Това е един от малкото дейни кметове, които държат на града и неговото развитие. През последните три години Любимец се е превърнал в инфраструктурно,  духовно и социално обновен  град. Ако всички кметове в България са като г-н Анастасов, България ще бъде желаното място за живеене“- сподели г-н Добрев пред присъстващите.

    Другата среща бе с г-жа Евгения Ангелова – също Народен представител от ПП ГЕРБ гр. Хасково. Тя увери посетителите, че винаги могат да разчитат на нейната подкрепа и съдействие. По време на визитата групата от Любимец се срещнаха и с г-н Цветанов – зам.-председател на най-голямата политическа сила в парламента.цецка цачева

Председателят на 43 – то  Народното събрание Цецка Цачева също присъства на срещата. В своето приветствие тя изтъкна: „Държавата е задължена към хората на тази възраст – нашите майки, нашите родители“.

    Изключително доволни от посещението си в законодателната институция, членовете от клуб „Приятели“ се отправиха към храм-паметника „Свети Александър Невски“, след което продължиха с разходки из други забележителности из столицата.

 

Снимки от посещението

 

 

Агенция за социално подпомагане

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„Нови възможности за грижа”

eu

RChR

 

 

 

 

На 26.03.2015 г. Община Любимец подписа партньорско споразумение с Агенция за социално подпомагане за изпълнението на проект  „Нови възможности за грижа“. Проектът е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020». Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Община Любимец разполага с „бюджет“ в рамките на 3000 часа месечно, които са недостатъчни и ще се разпределят между най-нуждаещите се потребители. За сравнение, по приключилия вече проект „Подкрепа за достоен живот“, на хора с увреждания от общината бяха предоставяни повече от 4000 часа месечно.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в сградата на общинска администрация Любимец /на общински пазар/ от днес, 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително, от 09.00 до 16,00 часа, в работните дни.

 

KRIB 15 nagradi10„Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Любимец" ЕООД, "Мелничен комплекс" Любимец към "Хлебна промишленост" АД – Харманли и "Фаворит машинекс" ООД са трите фирми, които получиха награди от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Това се случи на официална церемония, която се проведе на  24 март 2015 г. в гр. Хасково.  Призът е за "Социално отговорна компания - партньор на община" за изтеклата 2014 г. в област Хасково.

Фирмите бяха номинирани от Кмета на общината инж. Анастасов, който ги определи с изключително голям социален принос в областта на развитието на корпоративната социална отговорност за 2014 г. По време на награждаването Христо Христозов – Секретар на общината, отправи приветствие към фирмите и им благодари за успешната дейност, която развиват на територията на общината.  

Във връзка с отбелязването на 63-та годишнина от трагичната смърт на тримата граничари Асен Илиев, Стоил Косовски и Георги Стоименов в село Вълче поле, община Любимец осигурява транспорт до центъра на селото. Автобусът ще тръгне в 9.30 ч. от централен паркинг в гр. Любимец.

За предварителна заявка желаещите могат да потвърдят своето пътуване на тел.: 03751 8907.

Уважаеми Земеделските производители,

Общинска администрация Любимец, съвместно с Регионално сдружение на общините „Марица” организират обучение за земеделски производители от общината.  По време на обучението производителите ще бъдат запознати с възможностите на софтуера за управление на метеорологичната мрежа в община Любимец, изградена по проект: AGRO_LESS, финансиран от ЕТСП Гърция - България 2007 – 2013 г.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие във форума, който ще се проведе на 27.03.2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на основната сграда на администрацията ет.2, стая №13.