IZV.POLOJENIE

stani dobrovolets logoУважаеми съграждани,

Страната ни се намира в извънредна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.

Ресурсите на държавата и възможностите на общината са ограничени. Много хора имат нужда от помощ и подкрепа.

Обръщам към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.

Вашето съдействие е нужно за осигуряването на социален патронаж на най-рисковата група – възрастните хора, като при необходимост да разнасяте храна по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и лекарства.

Ключово за ограничаване на епидемията е осигуряването на дезинфекция на най-посещаваните обществени места и навсякъде, където има струпване на хора. Доброволците биха могли да съдействат при изпълнението на задачи, поставени от Временния оперативен щаб в тази насока.

Ако сте готови да се включите като доброволец, моля, пишете на следния електронен адрес: oba_pr@lyubimets.org  или позвънете на телефон: 03751/8907  от 09.00 до 16.00 часа.

 

Важно е да посочвате вашите три имена, своите професионални умения и телефон за връзка.

 

При възникване на необходимост, Оперативния щаб ще Ви ангажира персонално за изпълнение на определени задачи.

Благодаря на всеки от Вас, който е готов да участва в тази хуманна мисия!

                                                                                                         

 

Анастас Анастасов

Кмет на Община Любимец

dezinfekcia

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на предписанията на Общинския кризисен щаб се предприемат превантивни мерки за недопускане разпространението на COVID-19 и опазване здравето на населението на територията на Община Любимец.

От 19 март започна интензивно пръскане с дезинфекциращи препарати на обществени места в града. Препаратите за съобразени с изискванията на здравните органи и не са опасни за човешкото здраве.

За да бъде максимално ограничено разпространението на заразата с COVID-19 е необходимо всеки да спазва добра лична хигиена, да използва лични предпазни средства , и не на последно място - да ограничи контактите си и излизанията до минимум.

Нека бъдем отговорни към себе си и тези около нас!

vodаУважаеми съграждани,

От името на ВиК Любимец Ви уведомяваме, че има авария и временно ще бъде преустановено водоподаването на улиците "Бяло море", "Патр. Евтимий", "Хаджи Димитър" и "Златица". В момента служители на дружеството работят по отстраняване на проблема. При първа възможност водоснабдяването ще бъде възстановено.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. Министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г. като се създава нова точка 1а, с която:

„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.“  Отменя се т. 9, с която не се допускаше посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

С друга Заповед № РД-01-138/19.03.2020г.  се въвеждат следните ограничения:

  1. Временно се забранява влизането на територията на Република България, считано от 00:00 часа на 20 март до 17.04.2020 г., включително, на всички граждани на трети страни през всички гранични пунктове и с каквито и да са транспортни средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни.
  2. Остава в сила забраната за влизане на територията на Република България на лица, пристигащи от следните държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на Република България. На гражданите от тези държави-членки на ЕС и страни от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства се позволява транзитно преминаване през територията на Република България с цел да се завърнат в държавата, където живеят или пребивават.

З. Забраната по т. 1 не засяга граждани на държави-членки на ЕС и страните от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства с изключение на тези по т. 2.

  1. Настоящата забрана не обхваща:

- здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по грижата за възрастни хора;

- транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост;

- дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

- лица, пътуващи по хуманитарни причини; граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в държава-членка на ЕС и преминават през България с цел да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават.

 

Пълният текст на Заповед № РД-01-138/19.03.2020г.

 

Текст на Заповед № РД-01-139/19.03.2020г.