disinsectionОбщинска администрация Любимец съобщава, че във връзка с увеличаване на сезонната популация на кърлежи, бълхи, комари, различни акари и други вредители, в рамките на два дни – 12 и 13 май 2020 г., на територията на цялата община ще се извърши дезакаризация /пръскане/ по всички общински тревни площи, детски и спортни площадки, паркове, детски градини и ясли.

Карантинният срок на препарата, след третирането на площите, е 24 часа.

Всяка процедура ще бъде съблюдавана и контролирана от служител от администрацията.

Призоваваме жителите на града и всички населени места да не навлизат в тревните площи и да не допускат посещение на деца в местата, третирани с препарати.

ДГ „Рай“ гр. Любимец обявява, че от 4 май 2020 г. стартира приемът на заявления за постъпване на деца в I-ва група в детската градина в гр.Любимец и за група в с.Лозен за учебната 2020/2021 година.

Заявленията се подават в ДГ”Рай” №2 (детската градина на барата), в счетоводството при служител Татяна Димитрова, при спазване на всички епидемиологични мерки.

Документи необходими за подаване на заявление:

 

 1. Лична карта на родител.
 2. Копие на акта за раждане на детето.

Срокът за подаване на заявленията е от 04.05.2020г. до 29.05.2019г.

Списъците с приетите деца ще бъдат изнесени в детските градини на 10.06.2020 г.

На Първия учебен ден /01.09.2020г./ децата се приемат с всички документи, необходими за постъпване в ДГ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 3. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта или попълнен имунизационен статус в здравно-профилактичната карта.
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване в ДГ.
 6. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
 7. За деца, които посещават детска ясла до 01.09.2019 г. не е необходимо да представят документ за извършени изследвания.

На 01.09.2020г. децата се приемат с всички посочени документи.

Телефон за контакт: 03751/71-65 - счетоводство

                

Със своя Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. Министърът за здравеопазването изменя няколко досегашни свои заповеди, свързани с ограничаване разпространението на COVID-19 и издава нова, с която продължава забраната на посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

В същата заповед се допускат посещенията в градските паркове и градини, но при стриктно спазване на определени противоепидемични мерки, а именно: задължително носене на маски, спазване на задължителна дистанция от 2.5 м., забрана за употреба на алкохол, избягване на докосване на повърхности и др.

Има и ограничение на посещенията в парковете. Разрешава се само на определени лица:

 • деца до 12 години, придружени от родители или членове на семейството, във времето от 9.30 ч. до 18.30 ч. всеки ден
 • собственици на кучета, но не повече от един, в часовете до 9.30 ч. и след 18.30 ч. всеки ден.

 

Пълният текст на заповедта може да видите от прикачения файл.

pozdrav velikden 20

Със своя Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. Министърът на здравеопазването предприема редица мерки, свързани с функционирането на  кооперативни, фермерски пазари и цветни борси. 

Част от мерките са: 

1. Преустановяване на функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси от 16.04.2020 г. до второ нареждане. 

2. Дава се възможност, в периода от 13.04.2020 г до 15.04.2020 г. включително, търговците на кооперативните пазари и цветните борси да реализират своята продукция, в т.ч и бързо развалящите се стоки и продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч социална дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция.

 

 

Повече подробности вижте в прикачения файл.