gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми жители на гр. Любимец,

Днес, 17 август 2015 г. няма да има питейна вода в града, поради авария на захранващия водопровод. 

Надяваме се ремонтните дейности да приключат до края на работния ден. 

 

Информация за извършване на нов планов ремонт на електросъоръженията

Уважаеми жители на гр. Любимец,

на 14.08.2015 г. /петък/, в часовете от 9.00 до 10.30 ч. , ще бъде извършена профилактика на ТП 20 и без ел.захранване ще бъдат клиентите по улиците: "Гладстон", "Васил Левски", "Иван Рилски", "Отец Паисий", "Републиканска", "Ивайловградска", "Шейново", "Гео Милев", "София" и "Цар Симеон".

 

Във връзка с провеждането на Празника на град Любимец и Традиционния панаир, Кметът на община Любимец издаде Заповед РД-09-458/04.08.2015 г., с която определи: 

1. Място за провеждане на Традиционния панаир: централна градска част на гр. Любимец, включваща: площад ”Трети март”; паркинг в началото на ул. „Цар Освободител”; ул. „Републиканска” - пешеходната алея от сградата на ОбА, до ул. „Отец Паисий”; Общински пазар; ул.„Васил Левски” - от ул. „Силистра“ до ул. „Отец Паисий”; ул. „Ивайловградска” - от сградата на банка ОББ до ул. „Отец Паисий”;                                                             

2. Времетраене на Традиционния панаир:  от 26.08.2015г. до 30.08.2015 г., за което време се събират такси, съгласно чл.19, ал.4 от Наредба № 7 на Общински съвет Любимец.

3. Поддържането на чистотата в дните на панаира, на площите и около тях, използвани за търговска и друга дейност, да се извършва от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на общински терени. За целта да се осигурят достатъчен брой санитарни чували за ежедневното събиране и изхвърляне на сметта; да се осигури извозването й по график от „Титан-Клинър“ ООД; да се поставят на подходящи места достатъчен брой химически тоалетни;

4. Определям музикалното озвучаване и ползването на шумопроизвеждащи машини и съоръжения в обектите да продължава до 01.00 часа в дните на Традиционния панаир.

  

Ползватели на общински терени, нарушаващи разпоредбите на Наредба № 1 на ОбС-Любимец, както и нарежданията на тази заповед да бъдат санкционирани с отстраняване от участие в панаира, с решение на Комисия, определена със Заповед № РД-09-457/04.08.2015 г.

 

Grob2Вече втора седмица екип, воден от доц. д-р Г. Нехризов, работи на скалния комплекс „Глухите камъни“. През тази година от проучванията / вече осма по ред/ археолозите стигнаха до разкриване на част от средновековния некропол, развил се около църквата на най-горната скална площадка. При проучванията в северния сектор те установиха, че в културните напластявания от ранната желязна епоха през Средновековието са вкопани гробове. Досега са разкрити четири – два на възрастни индивиди и два на деца на възраст 4-5 години. „Съдейки по накитите – гривни, обици, огърлици, гробовете са на жени и момичета. Гривните и обиците са изработени от сребро и бронз и са характерни за периода ХІ-ХІІ в. Особен интерес представлява едно герданче от раковини Cypraea moneta и стъклени мъниста, което беше открито на шията на един от детските скелети“ сподели носителят на наградата „Александър Фол“, която се присъжда на учени с принос в проучванията на тракийската култура.

През 2015 г. екипът предприе разширяване на проучваната площ в централния и южния сектор с цел изследване на културните останки от тракийския период. В западния сектор продължава проследяването на разкритата през миналия сезон средновековна крепостна стена.

До този момент находките са над 60. Всяка от епохите, през които култовият комплекс е функционирал, е представена със специфични предмети. От праисторическия период има оръдия, изработени от кост и рог на елен. Сред тракийските материали най-важни са една почти цяла и фрагменти от още две фибули, както и част от бронзов накит и бронзова монета от ІV в. пр. Хр. на гръцкия град Абдера. Разкриха се и три почти напълно съхранени керамични съда, които след реставрация могат да бъдат експонирани в музейна среда.rimski denar

Изключително ценна като музеен експонат е една сребърна монета – денар на Римската република, сечен през 85 г. пр. Хр. На лицевата му страна е представена мъжка глава с атрибути на Меркурий, Нептун и Аполон съответно крила, тризъбец и лавров венец, а на реверса – Виктория управляваща квадрига (колесница с четири коня). Монетата е първата открита досега от този период. Тя носи важна научна информация и показва, че скалния комплекс Глухите камъни е функционирал и в периода на първите походи на римляните в тракийските земи.

Най-многобройни са находките от средновековието – монети, върхове на стрели, част от бронзово кандило и множество фрагменти от керамични съдове. 

Асоциация „Жени без остеопороза“    

и

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 отправят 

ПОКАНА

към жителите на община Любимец

 

Дата:  31 юли 2015 г. /петък/

Място: Общинска болница – гр. Любимец ет.2, кабинет 19

Час:    от 10,00 до 12,00 часа

Информационна кампания за определяне на личния риск от остеопороза

с

 

ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ

 

Цена: 10,00 лв

 

Предварително записване на тел.0884 71 44 39

 

 За допълнителна информация: Асоциация „Жени без остеопороза” – тел.02 963 47 15